niedziela, 16 lipca 2017

Kto steruje terrorystami?


Nie wiele osób potrafi zauważyć, że z tymi zamachami terrorystycznym coś jest nie tak. Chodzi o osoby które je przeprowadzają. Nie ulega wątpliwości, że są to ludzie wywodzący się z islamu, ale coraz więcej świadczy o tym, że ludźmi tymi nie kieruje islam jako taki tylko coś lub ktoś znacznie lepiej zorganizowany i mający w tym określony cel. Sporo osób, które mieszkały wśród islamistów zwłaszcza w krajach typowo islamskich zwraca uwagę, że ludzie ci są przeważnie pokojowo nastawieni i nawet bardzo życzliwi. To bardzo mocny argument w obronie tych ludzi jako całości, bo oczywiście jednostki degeneratów zdarzają się wszędzie także wśród tak zwanych chrześcijan.Z całą pewnością różnice kulturowe sprawiają, że bliskie więzi z islamistami są niemożliwe. Kobiety które związały się z islamistami musiały całkowicie zmienić swoje zwyczaje lub były bite. To jest jednak szczegół mający swoje korzenie w inności i jeśli mówimy o kulturze chrześcijańskiej to inność islamistów powinniśmy zgodnie z logiką nazwać antykulturą, jest ona bowiem w ostrym konflikcie do naszej kultury. Nie mogą ze sobą istnieć pokojowo w bliskich relacjach. Jednak Bóg zaplanował że każdy tego typu naród będzie miał swój kawałek ziemi, na którym będzie żył pokojowo, a wówczas nie będzie dochodziło do konfliktu inności (Dzieje 17:26).

Cytowałem już wcześniej prezydenta Omar Al-Bashira, który twierdził, że nie ma takiego islamu jakie obecnie jest ujawniany, że stoją za tym izraelskie służby. Jest na to wielu świadków i są dowody. Informacje tego typu są jednak blokowane w głównych mediach światowych, które słusznie ktoś zauważył są często w rękach żydowskich. Film, który poniżej prezentuję przekonuje nas, że ISIS to Izraelskie Tajne Służby Wywiadowcze. Głównym argumentem jest osobiste doświadczenia autora, czyli fakt, ze mieszkał w krajach muzułmańskich i spotkał się z wielką gościnnością, a nawet hojnością. 

sobota, 20 maja 2017

Nie ewolucja tylko zewnętrzna siła prowadzi do zmianPREHISTORYCZNY KOD BIOLOGICZNY - EFEKT EBNER'A

Bald.tv udostępnił ciekawy materiał filmowy na temat wpływu pola elektrostatycznego na kształt i właściwości roślin i zwierząt. Okazuje się, że nasiona poddane działaniu takiego pola są większe, wydają większy plon i zmieniają swój wygląd.

Metoda ta został opatentowana i w ten sposób zablokowano jej rozwój na całym świecie. Dlaczego? Ponieważ zagrażała zyskom jakie generują firmy chemiczne przez modyfikowanie genetyczne roślin i przez handel środkami owadobójczymi.

To jest typowy przykład tego, że paten nie służy wynalazkowi, ale przeciwnie służy blokowaniu jego wykorzystania. Dlatego patenty są szkodliwe. Zatrzymują postęp ogólny dla zysku jednostek. W tym filmie widać to wyraźnie (podobny problem - Patent, który mógłby zlikwidować Monsanto izmienić świat).

Drugi wniosek jaki wypływa z tego filmu dostarcza nam argumentów przeciw mitowi o ewolucji. Mit ten nazywany naukową teorią został zbudowany na odkryciach archeologicznych roślin i zwierząt, które wyglądem trochę się różniły od dzisiejszych. Zwolennicy ewolucji twierdzą, że są to zmiany ewolucyjne, a ponieważ nikt takich zmian nie notuje w ciągu dziesiątków na nawet setek lat więc wymyślono, że zmiany były stopniowe i trwały tysiące, a nawet miliony lat. Podczas gdy odkrycie omawiane na tym filmie udowadnia, że wystarczy poddać nasiona działaniu pola elektrostatycznego, by uzyskać takie wyniki NATYCHMIAST. Jest to tez DOWÓD, że nie nastąpiły żadne zmiany genetyczne w tych roślinach lub zwierzętach, które by odpowiadały tym zmianom. Wpływ ma po prostu to co oddziałuje zewnętrznie na rośliny lub zwierzęta. Zmiany wynikają ze środowiska, a nie z mutacji genów.

czwartek, 18 maja 2017

Czas fantomowy (widmowy)Według wyliczeń uczonych żydowskich obecnie jest 5777 rok od stworzenia świata. Nie wiem jak datują oni stworzenie pierwszego człowieka Adama, ale według świadków Jehowy w 1975 roku minęło 6 tysięcy lat od pojawienia się człowieka na Ziemi. Według żydów w 1975 roku był rok 5725, czyli różnica w wyliczeniach świadków a rabinów jest o 275 lat. Skąd taka różnica? Prawdopodobnie żydzi liczyli według swoich zapisków historycznych z pominięciem kalendarza, którym my się posługujemy. Świadkowie Jehowy zaś posługiwali się kalendarzem współczesnym i zaakceptowali europejską historię świata. Dlaczego historia żydów różni się od historii cywilizacji łacińskiej czyli pisząc wprost katolickiej wersji historii świata? Nie znam odpowiedzi całkowicie pewnej, ale możliwe że odpowiedzią jest tak zwany czas fantomowy, o którym można posłuchać w filmie poniżej.

czwartek, 23 marca 2017

Polska - między odrą a różyczką

Bardzo ważne informacje, na temat krzywdy jaką nam wyrządzają firmy farmaceutyczne, a wszystko to by zarobić i żyć w przepychu. Leczenie chorób, które nie istnieją. Przymus szczepień, który zabija, to jest zbrodnicze oblicze firm farmaceutycznych do spółki z chciwymi i ograniczonymi intelektualnie politykami. Pismo Święte ostrzega przed firmami farmaceutycznymi. Polecam poniższy film, w którym doktor Jerzy Jaskowski omawia farmaceutyczne przekręty.niedziela, 12 lutego 2017

Terror światowy jest finansowany przez Wielką Nierządnicę

Cały terroryzm światowy jest finansowany przez Wielką Nierządnicę, która jest mózgiem operacji, ale posługuje się jako chłopcem na posyłki rządem USA. Przez rząd USA Wielka Nierządnica wspiera wszystkie wojny na świecie. Dlatego Biblia zapowiada w proroctwach jej upadek:

Objawienie 18:
I głosem potężnym tak zawołał: 
«Upadł, upadł Babilon - stolica
I stała się siedliskiem demonów 
i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, 
i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, 
bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, 
i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, 
a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu». 

(...)24 i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.


Prezentowany poniżej film pokazuje dowody nie do obalenia, że wsparcie szkoleniowe, finansowe, zbrojeniowe i logistyczne pochodzi z USA. 

piątek, 13 stycznia 2017

USA wciąga nas w wojnę


Wojna w Europie jest korzystna dla USA i dlatego do tego dążą. Poniższy film pokazuje prawdziwe oblicze Stanów Zjednoczonych, jako państwa bandyckiego. Padają słowa „Możemy każdego napaść, a nikt nie może nas napaść” W praktyce oznacza to, że możemy robić co chcemy, napadać, okradać, gwałcić, mordować, i nic nam nie możecie zrobić, bo jesteśmy najsilniejsi. USA nie uznaje wartości chrześcijańskich lecz judaistyczna odmianę darwinizmu. Nie są zainteresowani pokojem w Europie i dlatego będą wywoływać konflikty. Boja się sojuszu Rosji z Niemcami a tymczasem wyrasta im nowy przeciwnik Chiny. Poniżej przedstawiam film z opisem jego autora.

wtorek, 10 stycznia 2017

Medialne kłamstwa


Kolejny film CW24tv pokazuje to co większość inteligentnych ludzie wie, ale nie ma dowodów. Teraz poznamy dowody na fałszowanie rzeczywistości. To co pokazują w telewizji i w mediach głównego nurtu (czytaj ścieku) jest wyreżyserowane przez aktorów. Ludzie wierzący tym mediom mają kompletnie fałszywą wiedzę na temat tego co się dzieje na świecie. Pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Z powodu takich demaskacji, jak ta na filmie rządy chcą ograniczyć rozpowszechnianie informacji przez amatorów, bo oni są poza systemem i trudno kontrolować to co ujawniają. Amatorskie dziennikarstwo jest jedynym prawdziwym!

O tym warto wiedzieć!