czwartek, 23 marca 2017

Polska - między odrą a różyczką

Bardzo ważne informacje, na temat krzywdy jaką nam wyrządzają firmy farmaceutyczne, a wszystko to by zarobić i żyć w przepychu. Leczenie chorób, które nie istnieją. Przymus szczepień, który zabija, to jest zbrodnicze oblicze firm farmaceutycznych do spółki z chciwymi i ograniczonymi intelektualnie politykami. Pismo Święte ostrzega przed firmami farmaceutycznymi. Polecam poniższy film, w którym doktor Jerzy Jaskowski omawia farmaceutyczne przekręty.


A nie odwrócili się od zabójstw swych, ani od farmakologii swojej, ani od rozpusty swojej, ani od kradzieży swych. 
Objawienie 9:21

I światło lampy nie ukaże się w tobie już, i głos pana młodego i panny młodej nie będzie słyszany w tobie już, bo handlarze twoi byli wielmożami ziemi, bo farmakologią twoją zwiedziono wszystkie narody, 
Objawienie 18:23

A tchórzom i niewierzącym, i czyniącym obrzydliwości, i mordercom, i rozpustnikom, i farmakologom, i bałwochwalcom i wszelkim kłamcom: udział ich w jeziorze palącego ognia i siarki; to jest śmierć druga. 
Objawienie 21:8

Na zewnątrz psy i farmakolodzy, i rozpustnicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i każdy kochający i czyniący kłamstwo. 
Objawienie 22:15

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O tym warto wiedzieć!