niedziela, 12 lutego 2017

Terror światowy jest finansowany przez Wielką Nierządnicę

Cały terroryzm światowy jest finansowany przez Wielką Nierządnicę, która jest mózgiem operacji, ale posługuje się jako chłopcem na posyłki rządem USA. Przez rząd USA Wielka Nierządnica wspiera wszystkie wojny na świecie. Dlatego Biblia zapowiada w proroctwach jej upadek:

Objawienie 18:
I głosem potężnym tak zawołał: 
«Upadł, upadł Babilon - stolica
I stała się siedliskiem demonów 
i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, 
i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, 
bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, 
i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, 
a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu». 

(...)24 i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.


Prezentowany poniżej film pokazuje dowody nie do obalenia, że wsparcie szkoleniowe, finansowe, zbrojeniowe i logistyczne pochodzi z USA. 

Coraz bardziej staje się oczywistym, że W USA są siły odpowiedzialne za wszystkie zbrodnie wojenne, także za zbrodnie popełnione przez komunistów i faszystów. Oni także byli finansowani z tego samego źródła.
 Zdaje sobie sprawę, że sporo osób straciło wiarę w Pismo Święte, ale sami się przekonajcie, że proroctwa biblijne się spełniają. To nie jest przypadek, że prawie 2000 lat wcześniej zostało to przewidziane.

1 komentarz:

O tym warto wiedzieć!