sobota, 5 grudnia 2015

Plany biblijnego króla północy

TO, czego świat jest świadkiem wraz z olbrzymim kryzysem uchodźczym w Europie, jest wypełnieniem planu Izraela o zniszczeniu swoich sąsiadów i rozniesieniu ich narodów na mniejsze fragmenty, czyniąc je łatwiejszymi do wojskowego zarządzania.

a
PLAN noszący nazwę po swoim autorze Odedzie YINON, jest zły, ludobójczy i zbrodnią przeciwko ludzkości.
Artykuł z GLOBAL RESEARCH poniżej, datowany na 24. kwietnia 2013 roku daje zarys planu, ale cały dokument można znaleźć na ich witrynie, jak również dwuczęściowy materiał wideo opisujący kto i jak przeprowadza plan do dnia dzisiejszego i jest dodatkowo jedną z najlepszych prezentacji jaką widziałem na temat stworzenia ISIS i przeznaczenia jego istnienia!

„Większy Izrael”: syjonistyczny plan dla Środkowego Wschodu

Niesławny „Oded Yinon Plan”
a
Poniższy dokument odnoszący się do stworzenia „Większego Izraela” ustanawia kamień węgielny potężnych syjonistycznych odłamów wewnątrz obecnego rządu Netanyahu (który ostatnio został ponownie wybrany na urząd), partii Likud, jak również wewnątrz instytucji wojskowych i wywiadowczych. Wybór został wywalczony przez Netanyahu na politycznym programie, który zaprzecza państwowości Palestyny.

Według ojca założyciele syjonizmu, Theodora Herzla, „rejon Państwa Żydowskiego się rozciąga od Strumienia Egiptu do Eufratu”. Według rabbiego Fischmanna, „Ziemia Obiecana rozpościera się od Rzeki Egiptu do Eufratu i uwzględnia części Syrii i Lebanonu”.
Rozpatrywana w obecnym kontekście, wojna w Iraku, wojna w Libanie z 2006, wojna w Libii z 2011, wojna trwająca w Syrii i Iraku, wojna w Jemenie, proces zmiany reżimy w Egipcie muszą być rozumiane w powiązaniu z Syjonistycznym planem dla Środkowego Wschodu. Ten ostatni polega na osłabieniu i w końcu na rozdrobnieniu sąsiedzkich państw Arabskich jako części projektu izraelskiej ekspansji.
„Większy Izrael” polega na powiększeniu regionu od Doliny Nilu do Eufratu.
Syjonistyczny projekt popiera ruch żydowskiego osiedlania się. Bardziej ogólnie uwzględnia politykę usunięcia Palestyńczyków z Palestyny, co doprowadzi do ostatecznego przyłączenia zarówno Wschodniego Brzegu jak i Strefy Gazy do Państwa Izrael.
Większy Izrael stworzyłby znaczną liczbę państw zastępczych. Obejmowałby części Libanu, Jordanu, Syrii, Synaju jak również części Iraku i Arabii Saudyjskiej.
Według artykułu Mahdiego Dariusa Nazemroaya z Global Research z 2011 roku, Plan Yinon był kontynuacją projektu kolonizacji Środkowego Wschodu Wielkiej Brytanii:
[Plan Yinon] jest planem izraelskiej strategii zapewnienia Izraelowi regionalnej dominacji. Twierdzi i określa warunki, że Izrael musi przekonfigurować jego geopolityczne środowisko przez bałkanizację (podzielenie na mniejsze niekompatybilne jednostki- tłum.) otaczających państw arabskich w mniejsze i słabsze państwa.
Izraelscy stratedzy widzieli Irak jako największe wyzwanie strategiczne ze strony państw arabskich.To dlatego Irak został nakreślony jako element centralny do bałkanizacji Środkowego Wschodu i Świata Arabskiego. W Iraku, na podstawie założeń Planu Yinona, izraelscy stratedzy wezwali do podziału Iraku na państwo Kurdyjskie i dwa państwa Arabskie, jedno dla muzułmanów Szyickich, drugie dla muzułmanów Sunnickich. Pierwszym krokiem ku założeniu ich byłą woja między Irakiem i Iranem, którą omawia plan.
The Atlantic w 2008 i Dziennik Sił Zbrojnych amerykańskiego wojska w 2006 opublikowały szeroko rozpowszechnione mapy, które pilnie odwzorowywały zarys Planu Yinona. Oprócz podzielonego Iraku, do którego wzywa również Plan Bidena, Plan Yinona wzywa do podzielenia Libanu, Egiptu i Syrii. Dzielenie Iranu, Turcji, Somalii i Pakistanu również przylegają do wcześniej określonych poglądów. Plan Yinona wzywa również do rozpadu w Północnej Afryce i prognozuje go jako zaczynający się w Egipcie, ogarniający Sudan, Libię i resztę regionu.
„Większy Izrael” wymaga rozpadu istniejących Państw Arabskich w mniejsze kraje.
„Plan działa na dwóch podstawowych przesłankach. Aby przetrwać, Izrael musi: 1) stać się imperialną regionalną potęgą i 2) wpłynąć na podział całego regionu na małe państwa przez rozpad wszystkich istniejących państw arabskich. Mało będzie zależało od etnicznego czy sekciarskiego składu każdego z państw. W konsekwencji, syjonistyczna nadzieja w tym, ze oparte na sekciarskich podstawach państwa staną się satelitami Izraela i, ironicznie, źródłem jego moralnej legitymacji. Nie jest to nowy pomysł ani nie wypływa na powierzchnię po raz pierwszy w syjonistycznym planowaniu strategicznym. W rzeczy samej, fragmentacja państw arabskich do mniejszych jednostek była powtarzalnym schematem” (Plan Yinona, patrz poniżej)
Rozpatrywana w tym kontekście wojna w Syrii i Iraku jest częścią w procesie terytorialnej ekspansji Izraela. Izraelski wywiad pracujący ręka w rękę z USA, Turcją, Arabią Saudyjską i NATO bezpośrednio wspiera kampanię przeciwko tak zwanemu Państwu Islamskiemu (ISIS), które ostatecznie stara się zniszczyć zarówno Syrię jak i Irak jako państwa narodowe.


Źródło: http://theafricanspear.com/tag/oded-yinon-plan/
Tłum. Work Buy Consume Die
Polskie źródło: Wolna Polska

Powyższy artykuł jest zgodny z tym, co zapowiadają proroctwa biblijne na temat dni ostatnich. Piszę o tym w kilku materiałach na temat króla północy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O tym warto wiedzieć!