sobota, 29 października 2016

Wpływ Babilonu Wielkiego na ruchy wywrotowe


O tym, ze bankierzy żydowscy sponsorowali przewroty społeczne i narodowe, zarabiając na tym krocie, wiemy od dawna. Mało jednak mamy informacji o tym że nie tylko na górze, ale także na dole Żydzi agitowali. Trafiłem w Internecie na taki fragment książki, w którym zachowało się świadectwo dawnych czasów, gdy jeszcze bez większego problemu rozróżniano Żydów. Jest to fragment listu Eweliny Ruszczyć napisanego latem 1917 roku. Listy i pamiętniki są niezwykle cennym świadectwem historii, ponieważ ludzie je piszący czynili to w trakcie rozgrywających się wydarzeń, nie mając pojęcia jak to się skończy. Większość pamiętników jest pozbawiona celu agitacyjnego. Oczywiście autorzy mają skłonność siebie usprawiedliwiać a na wydarzenia patrzą przez okulary swoich doświadczeń, ale opisywane wydarzenia są autentyczne. 

Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że Żydzi skupywali „śmieci” po dworkach. Jeśli na przykład władza odebrała majątek polskiemu szlachcicowi i darowała go zasłużonemu generałowi, to Żydzi zjawiali się, by wykupić rodzinne „śmieci”, czyli to czego nowy gospodarz nie potrzebował, a miało związek z dawnym właścicielem. W ten sposób wchodzili w posiadanie nie tylko bibliotek, ale też listów miłosnych, biznesowych, a nawet umów handlowych. W ten sposób ginęły cenne dokumenty historyczne, a bez tych dokumentów można było pisać historię Polski na nowo. Dlatego wszelkie listy i pamiętniki z tamtych czasów są bardzo cenne i mają wartość jako w miarę obiektywne świadectwo historii. Poniższy fragment jest takim właśnie świadectwem. 

Fragment listu Eweliny Ruszczyć napisanego 04.06.1917 roku.

„Co u was mówią o kwestiach agrarnych? Bo tutaj Żydzi strasznie agitują a conto ziemi. Oni własności ziemskiej nie posiadają, więc ich nic nie kosztuje, ani też niczem nie grozi aby ziemię obywatelską rozdać chłopom. Byłam w Deraźni w dzień jarmarczny; na samym środku jarmarku czterech Żydków … i trzy Żydówki sprzedawali kniżki po 5 kop. a jeżeli ktoś nie chciał, to wtykali po 2 kop. , byle jak najwięcej sprzedać. Domyślając się treści, kazałam furmanowi, żeby i dla mnie jedną kupił. Mowa tam była o ziemi, że jedyne co potrzebne chłopowi; że chłopi byli dotąd wyzyskiwani przez panów darmozjadów, że panowie krwią i potem się ich karmili, ale nastał czas, kiedy to wszystko będzie wynagrodzone, ziemia pańska po równej części rozdzieli się pomiędzy chłopów i ten tylko będzie miał prawo nią władać, kto sam uprawiać będzie. Nie będzie już najętej usługi, każdy właściciel ziemski sam własnoręcznie rolę uprawiać będzie, słowem rozdali naszą ziemię z całą hojnością zapomnieli tylko o swoich kapitałach, które z tych samych panów i chłopów złożyli, bez fatygi i pracy. Wujaszek Żenio pisuje do mnie o podobnych prowokacjach w Odessie, tam zawsze Żyd miał mowę do ludu tej mniej więcej treści, za co go na rękach noszą, a nikomu nie przyjdzie do głowy zapytać, czy i kapitały żydowskie będą rozdzielone między chłopów” (s. 256 A. Pawełczyńska ”Koniec kresowego świata”)

Mamy więc nie tylko Żydów finansujących przewroty, ale także organizujących je na szczeblu przywództwa i w końcu odnajdujemy ich także na najniższym szczeblu jako zwykłych agitatorów. Uczciwie tez trzeba przyznać, że byli i są ludzie pochodzenia żydowskiego, którzy zwalczali przewroty i potępiali nawoływanie do nich. Bankierzy ponieśli klęskę w 1905 roku organizując pierwszą rewolucję. Nie powiodła się wówczas ale tym razem przygotowali się lepiej. Zadbali by na każdym szczeblu znaleźli się zaufani ludzie, którzy swoją wierną podstawą zapewnią zwycięstwo i tak się stało. 

Cytowany wyżej list mówi o zabraniu szlachcie ziemi i rozdaniu jej chłopom. Autorka słusznie zwraca uwagę, że nie nawoływano do rozdzielenia żydowskich fortun, ale i do tego doszło, gdy rewolucja się rozwinęła, Z tą różnicą, że niczego nikomu nie rozdano, a jedynie zabrano i spłacono długi zaciągnięte u zachodnich bankierów. Bo inwestycja musi się zwrócić. Ostatecznie także ziemi nie rozdano chłopom, tylko stworzono potężne kołchozy. Zanim powołano je do istnienia zabrano pod przymusem chłopom zborze i również wysłano na zachód jako spłata zobowiązań. Rewolucja, która się wówczas rozpoczęła była faktycznie rabunkiem na niesłychaną skalę połączona z masowym mordowaniem ludności. Wszystko to zorganizowali bankierzy Wielkiej Nierządnicy, która na szczęście dobiega już swojego końca, a upadek jej będzie wielki. 

„Zgodnie z informacją zawartą w ‘London Jewish Cronicle’, wkład międzynarodowego żydostwa w kwestię rewolucji rosyjskiej w 1905 roku osiągnął sumę 874 341 £ (prawie 4,5 mln $ dolarów amerykańskich).”
- źródło: „The world at the cross roads” Boris Brasol, str. 76.

„Wierzę, że z wszystkich osiągnięć mojego narodu, żadne nie było szczytniejsze niż udział, jaki synowie i córki Izraela wzięli w wspaniałym ruchu, który skumulował się w Rosji” – źródło: przemówienie rabina Stephena S. Wise’a, 23. marca 1917 spotkanie ku czci zwycięskiej rewolucji.

Przedstawiciel Babilonu Wielkiego, Abe Finkelstein na pytanie, czy komunizm jest żydowski? Miał odpowiedzieć:

„Oczywiście! Karol Marks, Moses Mordechaj Levi, który miał kilku żydowskich dziadków, on był jego twórcą, razem z Engelsem. On był kolejnym miłym żydowskim chłopcem. I my wprowadziliśmy go i rozpoczęliśmy w Rosji. Było to wielkie zamówienie towarów żeby sprzedać je masom. My im mówimy: hej, jesteście tu na dnie. Nie chcielibyście być równi, wszyscy równi? Oni myśleli, że się podniosą, ale my bogatych sprowadziliśmy w dół do ich poziomu i zabraliśmy wszystkie pieniądze, i rządzimy, a oni są bandą schleppers." - źródło: wywiad z rabinem Abe Finkelstein

Po więcej cytatów odsyłam na stronę Wolna Polska.

Co to ma wspólnego z proroctwami spełniającymi się obecnie? Otóż są dowody że za wszystkimi wojnami stoją bankierzy, którzy na nich znakomicie zarabiają, bo w wojny to bankierski biznes. O tych ludziach proroctwo mówi:

Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie:
- Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. 

I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej,
pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię - tajemnica:
"Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".
I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją bardzo się zdumiałem. (...) 
- A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy
i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem.
Objawienie 17:1-6,16

Według proroctwa 10 królów i Bestia zniszczą ten bandycki system, czyli tę sektę żydowską wspierająca się systemem bankowym. Jeśli nie wierzysz w proroctwa biblijne to niebawem w nie uwierzysz, gdy zobaczysz jak obecny system upadnie. Żebyś nie mówił że to było do przewidzenia wyjawię ci jeszcze jeden szczegół który dziś nie jest możliwy do przewidzenia, chodzi o to że Państwo Żydowskie położone w Palestynie, a nazywające siebie Izraelem, przyczyni się do tego upadku. Kiedy więc to nastąpi opamiętaj się i uwierz w Boga, który dał to widzenie swoim sługom 2000 lat wcześniej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O tym warto wiedzieć!