czwartek, 16 lutego 2012

Świat w świetle prawdy objawionej

Postanowiłem, założyć blog na temat świata w świetle wiedzy, wyłaniającej się z Biblii. Prawda objawiona na kartach Pisma Świętego jest światłem rzucającym jasność, czyli zrozumienie sytuacji panującej na świecie. Obecny świat stanowi część zaplanowanych wcześniej wydarzeń. Warto świadomie obserwować te wydarzenia. Znajomość Pism Świętych, nie ogranicza się do sposobu wielbienia Boga (to bardzo ważna sprawa), ale także do orientowania się we współczesnych wydarzeniach.

1J 5:5 "Któż jest tym, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jeszu jest Synem Bożym?"

Bóg realizuje swój plan, rozłożony w czasie, ale z obserwacji widzimy też plan złego, który stara się pokrzyżować plany Stwórcy. W tym wszystkim znajduje się człowiek, przeważnie zagubiony. Większość ludzi pragnie stać po stronie prawdy i Boga, ale w skutek zwodzenia stoi po stronie złego. Mam nadzieję, że ten blog pomoże, szukającym drogi do Boga, znaleźć ścieżkę i nią podążać, aż do zdobycia nagrody.

J 3:19 "A to jest podstawa sądu, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo ich uczynki były niegodziwe."

Nie planuje, pisać tu o interpretacjach proroctw. Ponieważ większość proroctw poznajemy po ich spełnieniu, a wcześniej trudno jest przewidzieć jak się spełnią. Wynika to z faktu, iż proroctwa posiadają dużą dozę ogólności, a mało szczegółów. To zrozumiałe. Czy wyobrażasz sobie. jak miałby wyglądać proroczy opis dzisiejszych wydarzeń. gdyby miał być podany z drobiazgową dokładnością? Przecież 2000 lat temu nie było nawet słów. którymi można by opisać dzisiejsze wynalazki lub panującą sytuację. 
2P 1:20 "Gdyż przede wszystkim to wiecie, że żadne proroctwo Pisma nie wypływa z jakiejś osobistej interpretacji."

Świat żyje niektórymi wydarzeniami, a ci co pragną kroczyć drogą zbawienia, nie zawsze wiedzą, jak powinni ustosunkować się do aktualnych wydarzeń. Mam nadzieje, pomóc im, przez odwołanie do Pism Świętych i szukanie tam wskazówek. Życie zgodne z wolą Boga i jego Syna Jeszu Pomazańca jest ważniejsze, niż znajomość nauk biblijnych. Znajomość prawdy jest ważna, ale ważniejsze jest by przejawiać miłość, której wzór pozostawił nam Mistrz. Będę o tym ciągle przypominał na tym blogu.

Jk 1:27 "Forma oddawania czci, która jest czysta i nieskalana z punktu widzenia naszego Boga i Ojca, polega na tym: opiekować się sierotami i wdowami w ich ucisku oraz zachowywać siebie nie splamionym przez świat."

Nasz Pan Jeszu (zwany Jezusem) często posługiwał się przykładami, by wytłumaczyć niektóre pojęcia lub nauki. Postaram się przynajmniej niektóre wydarzenia, przedstawić w taki sposób by można było z nich czegoś się nauczyć. Dokoła nas dzieją się pouczające historie, trzeba tylko uwrażliwić się na ich odbiór. Cały świat chwali Stwórcę, nie pozwólmy by ktoś nam wmówił coś innego. 
Mk 4:33 "I w wielu takich przykładach mówił od nich słowo, o ile potrafili słuchać." 

Zapraszam do lektury.
Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O tym warto wiedzieć!