poniedziałek, 20 lutego 2012

Uwaga na manipulacje

Zapraszam do obejrzenia filmu, który pokazuje jak trudno być wiernym prawdzie. Eksperyment pokazany na tym filmie udowadnia, że nasza skłonność do przynależności grupowej jest pułapką dla prawdy i może być zaprzeczeniem rozumu.


Bóg nas stworzył, obdarowując duchem, a ten przejawia się w takich aspektach, jak miłość, mądrość, sprawiedliwość i moc. Nasz duch sprawia, że w sposób pozytywny wyróżniamy się od zwierząt. Możemy dążyć do poznania prawdy, możemy dążyć do oddania sprawiedliwości, możemy dążyć do miłości, możemy wykazywać hard ducha w trudnych sytuacjach, motywując się w sposób nieznany zwierzętom.Rdz 1:26 "I przemówił Bóg: "Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, i niech im będą podporządkowane ryby morskie i latające stworzenia niebios oraz zwierzęta domowe i cała ziemia, jak również wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza …"

Głównym czynnikiem upodabniającym nas do Boga nie jest wygląd zewnętrzny lecz posiadany duch. Zdolność do przejawiania pozytywnych cech czyni nas podobnymi do Stwórcy. Tymczasem eksperyment, którego będziesz świadkiem, pokazuje jak bardzo dla ludzi ważna jest akceptacja środowiska. Otoczenie staje się dla nas pułapką. Ten mechanizm wykorzystują religie i ich przedstawiciele by usidlać ludzi. W tym celu otaczają ofiarę swoim za interesowaniem i podsuwają swoją wizje świata lub interpretację Biblii. .

1Kor 14:20 "Bracia, nie stawajcie się małymi dziećmi pod względem zdolności rozumienia, bądźcie jednak niemowlętami co do zła, natomiast pod względem zdolności rozumienia stańcie się dorośli."

Żeby zostać sługą Jeszu Pomazańca, trzeba wykazać silnego ducha, sprzeciwiając się oczywistym absurdom i nigdy nie iść na kompromis, w imię unikania kłótni lub by zyskać akceptację grupy. Z obserwacji widzę, że pierwsze osoby, które dołączają na niedzielne spotkania przyznających się do Jeszu Pomazańca, są buntownikami w tym sensie, że sprzeciwili się bardzo silnej presji świadków Jehowy. Jak wielkiej to wymaga odwagi i jak silnej osobowości, wie tylko ten co spędził wśród świadków Jehowy kilka lat.

Mt 11:12 "A od czasów Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie zdobywa się wielkim wysiłkiem i (tylko) ludzie silni je zagarniają."

Jednocześnie jestem świadkiem, dzikiego polowania na owce Pana. Członkowie różnych grup religijnych (zielonoświątkowych, katolickich, protestanckich i mesjanistycznych) widząc osoby które opuściły silną indoktrynacyjnie organizację, a jednocześnie nie widząc żadnych nadzorców w pobliżu, dopuszczają się polowania na ich zdaniem zabłąkane owce. Wabią ich ujmującym zainteresowaniem, przesadnie okazywaną “miłością” i na siłę wmawiają, że znają prawdę.

1P 5:8 "Zachowujcie trzeźwość umysłu, bądźcie czujni. Wasz wróg, Diabeł, krąży jak ryczący lew, starając się kogoś pożreć."

Eksperyment, który zobaczysz na filmie, jest podsumowany niezbyt optymistycznym wnioskiem, że każdy ulega presji otoczenia. Jeśli TY chcesz, podobać się Pomazańcowi bardziej niż ludziom, to musisz być jemu wierny, bez względu na otaczające Ciebie środowisko. Tacy byli pierwsi naśladowcy Pomazańca. Woleli umrzeć wśród rozbawionej widowni niż odwrócić się od swojego Pana, które wyznawali publicznie.

Dziś nie dochodzi do mordowania (na razie), ale za to częste jest stawianie w złym świetle lub wyśmiewanie.

1Kor 4:10 "My jesteśmy głupi z powodu Pomazańca, wy mądrzy w Pomazańcu, my słabi, wy silni, wy cieszycie się uznaniem, my jesteśmy pozbawieni czci."


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O tym warto wiedzieć!